A l’antic convent abandonat de les monges que cuidaven de les noies i els nens petits de la colònia tèxtil Can Rosal, al Berguedà (Barcelona), i trobem Konvent, un laboratori experimental d’art i  cultura multidisciplinari creat l’any 1992.

Konvent. Espai creatiu (Cal Rosal, Barcelona)

Konvent, Cal Rosal, Barcelona(Google earth 2023-10-25)
Konvent, Can Rosal (Google earth 2023-10-25)

Adreça: c/ Konvent, 0, 08699, Cal Rosal. Comarca: Berguedà. Província: Barcelona. Com. Autònoma: Catalunya

Coordenades: 42°04’30″N 1°52’12″E. Altitud: 492 msnm.  Població Cal Rosal: 362 habitants (2022)

Web: konvent

Visita: 2013

Mapa de situació de Konvent, Cal Rosal, Barcelona (Google maps 2023-10-25)
Mapa de situació de Konvent (Google maps 2023-10-25)

Índex

Konvent. Espai creatiu. Cal Rosal. Berguedà. Barcelona

Una temàtica del Blog la vaig denominar Joies al territori. Tenia com a objectiu presentar elements individualitzats en qualsevol part del territori que, al meu parer, aportessin una personalitat pròpia digna de ser ressaltada: podria ser qualsevol cosa, fos construïda o fos viscuda (com l’experiència d’un Viatge en globus).

El comú es que la visita hagi estat decidida i planificada abans d’iniciar una sortida. Però, per definició, m’agrada estar obert a qualsevol improvisació que se’m presenti en el recorregut. Això és el que va passar  en aquesta ocasió amb Konvent.

El descobriment de Konvent

Estàvem recorrent l’interior de la colina tèxtil Cal Rosal.

Disposava d’informació de que la part del conjunt de construccions que corresponia a l’edifici de l’antic convent de les monges del Sagrat Cor, que tenia la funció d’escola i residencia de noies, està actualment utilitzat com a centre d’activitats i d’experimentació artística i habitatges complementaris.

En el recorregut per l’interior de la colònia ens creuem amb un resident, i iniciem una conversa informal. Ens ofereix si volem visitar el Konvent per dins i explicar-nos el seu significat. Indubtablement acceptem!.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

El nostre amfitrió va resultar ser en Josep (Pep) Espelt, el director del conjunt. Amb una naturalitat i senzillesa pròpia de les persones que saben el que volen i estimen el que fan, ens va portar per tots el àmbits de les edificacions, comentant-nos cada lloc, i exposant, sense demagògia ni proselitisme, els objectius del conjunt del Konvent i de cada una de les instal·lacions.

Abans de continuar, precisar que en aquest Post no és la meva intenció oferir una presentació exhaustiva, ni de les instal·lacions, ni dels objectiu de Konvent, Únicament pretenc mostrar aquest projecte com el descobriment d’una joia al territori. Com que és un projecte viu, hi podeu endinsar-vos vosaltres mateixos en ell. Al temps que anirà evolucionant i aportant noves activitats, a diferencia de quan es presenten llocs històrics -per definició ja acabats-.

Ni molt menys m’atreviria a endinsar-me en els objectius, ni en la filosofia del projecte, ni en la seva realització; cosa d’altre banda impossible d’aconseguir amb una simple visita. Només donar fe de la seva existència i de la seva importància pel territori i per la CULTURA.

En aquest sentit, aniré incorporant fotografies de les que vaig fer durant el recorregut, sense pretendre sistematitzar cap ordre, ni de l’estructura de l’edifici, ni de les instal·lacions i activitats.

Els orígens del projecte Konvent

A finals del segle passat es va acabar l’etapa de producció a les colònies  tèxtils que s’avien creat a Catalunya al segle XIX, aprofitant l’energia hidràulica del rius. De fet, es va acabar amb tota la industria tèxtil catalana.

Amb el tancament de les fàbriques, es va liquidar també la funció que les monges exercien en moltes d’elles de tutela i residencia de noies, i d’ensenyament dels més petits. Es el que va succeir a  la Colònia Rosal, on les monges del Sagrat Cor ocupaven un ampli edifici que va quedar buit qual es van traslladar de residència, al tancar la fàbrica.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

En aquell moment, per tal de que l’edificació no acabés en ruïna, van cedir el seu ús per ser utilitzat com a residència, a condició de que es mantinguessin intactes les estructures externes i internes de l’edificació. Això va ser l’any 1992.

El projecte Konvent

El projecte no es limitava a ser lloc de residència alternativa, sinó que la seva ambició era convertir-lo en un lloc de trobada, reflexió i creació de qualsevol tipus d’activitat artística i cultural.

En aquests més de trenta anys, el projecte a crescut aprofitant els amplis vuits sense maquinaria que van ser abandonats després del tancament d’aquest gran complex fabril.

Com ells defineixen, és un projecte glocal, en el sentit que ha estat creat des del territori i pel territori, però obert a tot el món en els sentits territorial i mental del concepte.

Espais de residència

Al Konvent i resideixen permanentment un conjunt de persones que fan la seva vida en àmbits comunitaris, però desenvolupen activitats professionals diverses en feines o empreses externes. El que els uneix es la manera de viure comunitària.

Al mateix temps, durant períodes establerts durant l’any, acull residents temporals que han estat seleccionats dins el programa residències de Konvent, que comentaré després.

Vegem algunes imatges de l’àmbit residencial.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

L’àmbit de les dues fotografies següents és interessant. Correspon a l’antiga infermeria del convent. S’ha respectat escrupolosament la seva estructura i, fins i tot, els colors són els originals.

Actualment constitueix un espai polivalent. Tant pot servir d’habitacions com de sala d’exposicions.

He afegit una imatge manllevada de Regió 7, per mostrar aquest espai com a sala d’exposicions.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona (Foto. Regio7)
(Fotografia: Regió 7)
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Vista parcial d’un habitatge-estudi.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Un àmbit important d’activitat i convivència és el magnífic jardí.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Programa Residències de Konvent

El que potser reflexa millor aquesta voluntat d’obertura es la convocatòria anual de beques per estades de residencia al Konvent, però destinades a objectius concrets.

Com ells descriuen “Les residències de Konvent tenen l’objectiu de convertir-se en una plataforma d’ajuda per a persones artistes i creadores oferint les condicions d’espai i concentració adequades per a la investigació en un entorn únic com és l’antiga colònia tèxtil de Cal Rosal.”

Es bequen estades d’una o dues setmanes, i alguna de més durada, en que es posen a disposició dels residents convidats les instal·lacions i “l’ambient creatiu” que aporta Konvent.

Per exemple, l’any 2023 es van oferir 7 convocatòries amb temàtiques específiques. El llistat i els objectius d’aquesta convocatòria és del tot eloqüent del projecte cultural Konvent.

Crec d’interès esmentar-les:

 • Konvent IA: Dirigit a artistes i pensadors que utilitzen tècniques d’aprenentatge automàtic o dades explícites per generar el seu treball.
 • Música i Art sonor Konvent-Suralita: Dirigida projectes musicals o d’art sonor amb intercanvi amb l’espai de creació Surralita (Mallorca).
 • Escriptura: Dirigida a tot tipus d’artistes i creadors que treballin entorn a la paraula.
 • Artistes afrodescendents i/o africanas: Dirigida a projectes que artistes afrodescendents i/o africanes vulguin desenvolupar o ja estiguin desenvolupant per construir nous ponts i cedir espai a un dels col·lectius que històricament ha estat renegat als marges.
 • Música experimental i performance A Love Supreme: Dirigida a projectes de música electrònica i/o experimental i en especial, aquella que dialogui amb altres arts i/o el pensament.
 • Konvent Arista: Convocatòria de residència de llarga estada dirigida a artistes plàstics, audiovisuals i cineastes, en totes les seves formes.
 • Paisatges en temps d’emergència: Dirigida a artistes, creadors i professionals que treballin entorn a la gestió sostenible de l’aigua . Persones que treballin en totes les disciplines, incloses, entre d’altres, arquitectura del paisatge, jardineria, agricultura, geografia, arquitectura, urbanisme, ciències ambientals, bioenginyeria i més.

Expansión de actividades exteriores

Davant la impossibilitat burocràtica i administrativa de poder establir un restaurant com a espai de cultura gastronòmica a l’interior de Konvent, Eduard Finestres va tirar endavant dos projectes de restauració a dues localitats properes: Un a Berga –CorpusBerga– i l’altre a Gironella –VictoriaVinsGironella– com a botiga de vins, distribuïdora, espai de formació, espai de degustació, maridatges, …

Les activitats artístiques i de reflexió cultural

D’altre banda, múltiples grans espais permeten desenvolupar i realitzar activitats artístiques de creació: dansa, teatre, circ, pintura, música, fotografia, ceràmica, escriptura, cine, paisatgisme, … Un veritable espai cultural multidisciplinari de total llibertat creativa.

Temes molt diversos són tractats en jornades organitzades al llarg de l’any.

Aquest és el, podríem dir-ne, espai exterior vertebrador de l’activitat de Konvent repartida per locals fabrils abandonats i reconvertits, amb l’adequació funcional a cada tipus d’activitat, al mateix temps que amb flexibilitat de readaptació a les necessitats de cada moment.

És evident, que la adequació i manteniment de tots aquests espais representa te, al mateix temps, l’objectiu de donar vida i protegir un àmbit construït que, d’altre manera, acabaria enfonsant-se, com passa en altres colònies tèxtils abandonades.

Crec entendre que el seu objectiu no tracta de realitzar una restauració historicista, ni de crear un nou espai econòmic, sinó de mantenir-lo i fer-lo funcional per a l’activisme cultural del territori.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Espais de creació i espais d’exhibició i actuació

Tant dins de l’edifici del Konvent, com en algunes de les naus fabrils abandonades, s’han creat espais apropiats per al desenvolupament de la creació, l’exhibició i l’actuació.

Cada espai està adaptat als diversos tipus d’activitats creatives que conformen el conjunt del centre de creació artística: pintura, dansa, teatre, circ, música electrònica, paisatgisme,…

Entrem per l’àgora.

Un local singular es la catedral o hivernacle, concebut, segons el manifest penjat a la paret, com un Úter que és un espai de vidaque generi una atmosfera catalitzadora de noves maneres, creatives, d’existir i conviure. Un Úter gràvid, infós de la troballa atzarosa, l’intercanvi, el vincle. Un refugi que, lluny animar a fugir del món i a l’èxtasi, convida al moviment i facilita un diàleg i un encontre amb un mateix, amb l’art i amb els altres.

Úter és un projecte de Gonzalo Borondo de l’any 2023.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

La posició dels material s’ha invertit: els materials del sostre es fan servir per construir el que es troba a terra, i els vitralls no vehiculen una pedagogia, sinó una atmosfera que busca sacralitzar la cura i el procés artístic.

A més del sentit metafòric, l’hivernacle permet experimentar amb plantes.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Les àmplies naus esdevenen espais de preparació, assaig i execució, per teatre, dansa, circ,… tallers de pintura, o d’exhibició de mostres i exposicions qual calgui.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

El gran edifici del convent també dona cabuda a activitats que, potser, necessiten més intimitat i aïllament.

A la capella de l’antic convent -dessacralitzada- s’ha preservat l’ambient de concentració d’aquest tipus de recinte, conservant-ne elements originals. 

A Konvent, la música electrònica manifesta una important presència.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Amb la nostre presencia vàrem interrompre la preparació d’una activitat pública que s’havia de desenvolupar en aquell local: Circuiteria.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona

Activitats i espectacles cara al públic

Konvent no es tanca al seu territori, sinó que cerca projectar a l’exterior les seves experiències creatives, com, per exemple, en la col·laboració amb Antic Teatre

de Barcelona. És una oportunitat anual per conèixer des de Barcelona creacions d’artistes residents a Konvent.

Com a síntesi, i per una millor comprensió del que Konvent vol significar culturalment fullegem a la Agenda  les darreres activitats públiques a l’edifici de Konvent al llarg d’un mes:

 • XI Jornada Electrònica
 • Circuiteria. Un dia dedicat als circuits elèctrics.
 • Paisatges en temps d’emergència. Pensar i transformar el paisatge com element renaturalitzador i com a espai de cohesió́.. 
 • KonventCiment. Col·laboració entre el Museu del Cimentde Castellar de N’Hug i Konvent, es dirigeix envers la tecnologia i el record. 
 • Festival A Love Suprem V. Festival internacional bi-anual A Love Supreme, de músiques valentes i creació inter-trans-disciplinar.
 • Jo Jet i Maria Ribot en concert. Gira MIRA LLUNY de celebració dels 10 anys de projecte Concerts íntims, propers i a pèl.
 • Jornada de col·laboració musical i performàtica A Love Supreme.
 • Sopar De Taula Imperial. Una proposta única a l’entorn d’una taula, pintures, fotos i surrealisme, de la mà dels equips d’Eduard Finestres de CORPUS Berga i Júlia Faura de VICTÒRIA VINS Gironella.
 • Veus Lliures en directes. VEUS LLIURES és el primer col·lectiu de veus improvisadores a l’estat.

Fi de la visita

Diguem que vam quedar admirats del que vàrem veure -i percebre- durant l’estona en que en Josep (Pep) Espelt ens va anar acompanyant, mostrant-nos tots els racons, intercanviant comentaris amb les persones amb les que ens creuàvem, o a les que interrompíem la seva activitat amb la nostra presencia.

No puc deixar d’agrair-li la seva predisposició vers dos desconeguts que vaguejaven per Cal Rosal, per fer-nos partícips de la seva experiència i de l’espai vital en que està immers.

Konvent, Cal Rosal, Bergueda, Barcelona
Colonia tèxtil Cal Rosal

La meva conclusió  és que tens la percepció de que saben el que volen i com aconseguir-ho.

Bases d’informació

Feu un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.