Passem per sobre dels ponts, però pot ser interessant admirar la seva estructura, com en el cas del Pont medieval de Pedret (Cercs, Barcelona).

Pont Medieval de Pedret

Pont medieval de Pedret (Google maps 2018-08-15)

Pont Medieval de Pedret (Cercs, Barcelona)

Municipi: Cercs. Comarce: Bergueda. Província: Barcelona. Com. Autònoma: Catalunya

Coordenades: 42° 06′ 22″ N, 1° 52′ 49″ E. Altitud: 525 msnm

Bien Cultural de Interés Local (BCNI)

Visita: 2018

Mapa de situació (Google earth 2018-08-15)

Pont Medieval de Pedret (Cercs, Barcelona)

Abans d’arribar a l’església de Sant Quirze de Pedret des de Berga, ens hem de deturar a l’entra del pont medieval de Pedret.

Moltes vegades, l’estructura dels ponts ens passa desapercebuda. Passem per la calçada del pont i no es fa visible la seva estructura. En molts casos aquesta ens és indiferent, però en d’altres val la pena deturar-se per admirar-les, sigui per la seva antiguitat, sigui per la magnitud de l’obra d’enginyeria que comporta.

És habitual passar per sobre d’un pont sense prestar atenció a l’estructura que el sustenta que queda amagada sota ala calçada

El Pont de Pedret és un d’aquests casos. Com que ens veiem obligats a deixar el cotxe, val la pena dedicar una mica de temps a distanciar-nos del pont, baixar a la llera del riu, i admirar l’esveltesa de la seva forma.

El context històric del Pont de Pedret

La repoblació del Berguedà a partir del segle IX, amb l’impuls donat al procés pel comte Guifré, va comportar una organització del territori que combinava una estructura eclesiàstica i una ordenació civil i militar.

Aquest procés d’ordenació del territori havia de dur associada una dinàmica de recuperació de camins antics i de creació de rutes de comunicació entre els diferents nuclis que anaven apareixent, i entre aquests i els centres del nou poder administratiu i religiós.

Una d’aquestes rutes va ser la que havia d’unir Berga amb el Monestir de Sant Pere de la Portella, seguint la cara sud de la Serra de Picancel, i passant per Sant Quirze de Pedret.

En el traçat es tenia que superar el pas del riu Llobregat que precisava d’un pont, sembla que primer de fusta i posteriorment de pedra, que correspon al Pont de Pedret.

Es tracta d’un pont d’origen medieval, del que en tenim una primera noticia per que la família Avià, aleshores residents a Berga, devien protegir el lloc cap l’any 1286 i Ramon d’Avià deixà en el seu testament 6 diners per l’obra del pont de Pedret. (“et operi pontis de Pedreto. VI. denarios“). Gràcies a aquesta notícia s’ha pogut datar el pont.

El pont (A) travessa el riu Llobregat seguint el traçat del camí ral que antigament portava de Berga (1) al monestir de Sant Pere de la Portella (2), a l’ermita de la Quar (3) i a Sant Quirze de Pedret (B).

Indicació esquemàtica del traçat del camí de Berga (1) al monestir de Sant Pere de la Portella (2) passant pel pont de Pedret (A)

Estructura del Pont de Pedret

Es tracta d’un pont de pedra sorrenca d’estil gòtic que cronològicament sembla que es va construir als segles XII-XIII, i la ogiva central al segle XV. Diverses riuades van obligar a la seva reparació als segles XVI i XVII.

És del tipus d’esquena d’ase, més enlairat a la part central, per possibilitar la construcció d’un arc central més ample i elevat que permeti el pas de la major quantitat d’aigua per la seva base.

Fa uns 80 m de llargada i està orientat en sentit est-oest. La cara nord és la d’entrada d’aigües, i la sud de sortida.

Pont de pedra format per un gran arc apuntat central i altres tres, dos a la dreta i un a l’esquerra, de petits i de mig punt, un xic irregulars i rebaixats. Descansa sobre pilars de secció rectangulars que recolzen sobre la roca.

S’eleva considerablement per sobre d’un estret obert sobre una plataforma rocosa on s’engorja el riu. Té ampit i un paviment de pedra.

Situat en un entorn despoblat.

L’arc més antic que ha perviscut és el petit més oriental de mig punt. Al segle XV es va reconstruir la part central amb un arc apuntat de 14,4 m de llum. Al segle XVI es van bastir els dos arcs de ponent. Al segle XVIII es van fer les reformes que li van donar l’aspecte actual.

L’any 2000 van acabar les darreres obres de restauració i consolidació estructural.

Fases constructives del pont actual. Perspectiva sud (superior) i perspectiva nord (inferior)
Perspectiva sud, aigües avall, vist des de la llera del riu
L’esquena d’ase a la part central de l’arc ogival

El llit menor del riu, aquell pel qual passa l’aigua en cabals normals, discorre per una gorja relativament estreta i a la que s’accedeix per un pendent força suau. Això feia d’aquest punt un pas natural del riu entre Berga i Pedret. En aquest punt devia situar-se un  primitiu pont de fusta.

La facilitat amb la que les riuades devien fer desaparèixer aquests ponts de fusta i l’augment de la població de la zona, amb el conseqüent  increment de circulació, devia portar a la necessitat de construir un pont estable de pedra.

Gorja de pas de l’aigua amb cabal normal

L’existència de l’església de Pedret des del segle IX també obligava a que hi hagués un pont per arribar-hi des de Berga.

A la banda nord hi ha disposats tres tallamars triangulars desiguals d’acabat piramidal i un contrafort de pendent inclinat a la banda de llevant.

A la base estan situats els tallamars a la cara nord, d’entrada d’aigües
Cara nord d’entrada d’aigües

El paviment de la calçada és de còdols, dividit en diversos trams per una sèrie de franges de pedra disposades en sentit transversal que segueix el model tradicional emprat en els ponts des de l’edat mitjana.

Els ampits actuals corresponen a l’última fase constructiva del pont, tenen 38 cm d’amplada i una alçada a l’interior de 80 cm. Estan construïts de maçoneria i rematats amb grans lloses de pedra sorrenca.

Per acabar, podem observar dues perspectives del transcurs del riu Llobregat que ha de salvar el pont.

Perspectiva nord, d’entrada d’aigües, vist des del centre del pont
Perspectiva sud, de soritda d’aigües, vist des del centre del pont

Bases d’informació

Enllaç amb el Post: Els Casals. Berguedà

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.